Yaratıcı Drama Sanatı

Game Of Thornes

Dizisini hatırlıyor musun? Kılıcını kullanarak bir kral veya imparatorluğunu yöneten bir kraliçe olduğunu hayal edebilirsin. Şimdi, okula giderken ve sosyal dinamikleri araştırırken, diğer karakterlere sahip bir sınıfta şövalye veya kraliçe gibi davranabilirsin.

Yaratıcı drama , eğitimli bir eğitmen tarafından yönetilirken çocukların tiyatro oyunları ve doğaçlamalar kullanarak sosyal becerilerde ve akademik konularda çalışmasına yardımcı olan, eğitim amaçlı kullanılan bir tiyatro türüdür. 

Öğrencilerin ;

  • Davranış,
  • Fikir
  • Yaratıcılık
  • Okul konularını keşfetmesi

İçin güvenli bir ortam sağlar. Sonuç Olarak, yaratıcı drama, bir tiyatro ortamında hayal gücü, konsantrasyon ve duyusal farkındalığı içine alan öğrenmeye hazır bir yaklaşımdır.

Yaratıcı Drama Sanatı

Yaratıcı Drama Sanatı, sosyal büyümeyi ve akademik gelişimi hedefleyen bir öğrenme ortamı yaratmak için oyunun unsurlarını temel alır. Çocuklar, hayal güçlerini matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve dil sanatları gibi konularda kullanabilirler ve işitme, konuşma, görsel motor, problem çözme ve karar verme becerileri üzerinde çalışma fırsatı bulurlar. Yaratıcı drama aynı zamanda kelime haznesi ve bağımsız düşüncenin gelişimini teşvik eder.

Çocuklar kendileri ve diğerleri hakkında sosyal olarak öğrenmek için rol yapma alıştırmaları yapabilir ve bir hikayeyi dramatikleştirmek öğrencilerin yeni alternatifler bulmalarına ve karar vermelerine olanak sağlar. Egzersizler, akademik alanlarda yardımcı olmak için araştırılmış ve yapılandırılmış, aynı zamanda çalışma becerilerini ve dili de pekiştirmiştir. Ancak, yaratıcı drama resmi değildir ve yazılı senaryolar kullanılmaz. Egzersizlerdeki diyalog doğaçlamadır ve çocuklar tarafından tartışılan ve geliştirilen öykülere ve konulara dayanır.

Bu etkinlikler öz disiplin, öz saygı ve başkalarıyla ilişkiler kurar. Yaratıcı drama sanatı teknikte yatmaktadır ve alıştırmalar hayal gücünü, dramatik teknik, duyusal farkındalığı ve konsantrasyonu keşfetmektedir.

Bizimle iletişime geçmek ve kurslarımız hakkında bilgi almak için Tıklayınız.

Düşünceleriniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir