Yaratıcı Drama Nedir ?

Yaratıcı Drama ;

Bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.Yaratıcı Drama Eğitiminde yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları doğaçlama ve canlandırma yoluyla çocuklara aktararak onu ”mış” gibi yapıp canlandırarak ve doğaçlayarak o anı onlara yaşattırıyoruz ve böyleliklede onlara bu konuyla ilgili tek yönlü değil çok yönlü düşünmeyi bu deneyimi kazanmış olamanın artısıyla bundan sonra hayatlarında böyle bir şeyle karşılaştıklarında verecekleri tepkilerin farklılaşmasına ulaşmayı hedefliyoruz

Yaratıcı Drama Ne Değildir ?


Bir çocuğun bugün drama dersim vardı çok eğlendim, çok mutlu oldum, çok güzel oyunlar oynadık, çok güzel vakit geçirdik demesi yaratıcı drama değildir. Yaratıcı Drama dersinden veya atölyesinden çıkan çocuk mutlak surette cebine bir şey koyup ta ayrılır, sadece oyun oynamaz, sadece eğlenmez oynadığını ve eğlendiğini zanneder ama önemli olan o kazanıma ulaşmasıdır. Çünkü bir çocuğun en dinamik en verimli ve en algılarının açık olduğu dönemde ilgilendiği şeyi öğrenme gibi bir kabiliyeti var, bu yaştaki çocuklarında ilgisini çekecek en iyi şey oyunlu etkinliklerdir, Bizlerde aslında yaratıcı dramada bunları kullanıyoruz çocuklara oyun oynadıklarını düşündürerek eğlendiklerini düşündürterek aslında onların ceplerine bir şeyler koyup öyle gönderiyoruz .

Yaratıcı Dramanın Amaçları

Yaratıcı Drama, çocuklarda yaratıcı düşünce ve yaratıcı ifade geliştiren bütünleştirici bir süreçtir. Hareket, pandomim, doğaçlama, hikaye dramatizasyonu ve grup tartışması sayesinde çocuklar, dil ve iletişim becerileri, sosyal farkındalık, problem çözme yetenekleri, kendi kendine kavram geliştirme ve tiyatro anlayışı kazanırlar. Profesyonel çocuk oyuncuları yaratma girişimi yerine, Yaratıcı Drama’nın amacı, bir çocuğu tiyatro teknikleri sürecinde kendini gerçekleştirmesine yönlendirmektir.

Yaratıcı dramanın genel amaçları:

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Özellikle yaratıcı drama gelişme çağında olan çocuklarımızın psikolojik,zihinsel ve bedensel gelişimi açısından çok faydalı bir eğitimdir ve İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Bizimle İletişim kurmak ve ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Düşünceleriniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir